Poniedziałek 27 czerwca 2016
imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Aktualności

Kapituła powołana przez dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu wręczyła statuetki osobom zaangażowanym w działalność na rzecz bytomskiego teatru. Za wspieranie działalności Opery Śląskiej oraz całokształt działań promocyjnych na rzecz teatru - Marek Wiatr, decyzją kapituły został nagrodzony statuetką Mecenas Roku.

Piękna, letnia pogoda zgromadziła w niedzielne popołudnie na starcie rajdu ponad 90 osób lubiących aktywnie spędzać czas. Organizację rodzinnej, rekreacyjnej imprezy, propagującej zdrowy styl życia i integrującej lokalne środowiska zainicjował w roku ubiegłym członek sekcji kolarskiej Jedlicze Team Wojciech Uram.

Inwestycje i remonty

W Ministerstwie Zdrowia w dniu 16 czerwca 2016r. podpisano pierwsze umowy z wnioskodawcami konkursu na tworzenie dziennych domów opieki medycznej (DDOM). W grupie pierwszych 5 wnioskodawców zaproszonych do podpisania umowy znalazł się SPG ZOZ w Jedliczu, reprezentowany przez Panią Teresę Jurczak – Dyrektor SPG ZOZ.

Już niedługo przy ul. Obrońców Westerplatte  w Jedliczu rozbłyśnie nowe oświetlenie uliczne. Zakres przedsięwzięcia na tym odcinku obejmuje m.in.: montaż 9 słupów oświetleniowych i urządzeń pomiarowo-sterujących, podłączenie kabli, uruchomienie oświetlenia, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sport

18 czerwca odbyła się II eliminacja Grand Prix Gminy Jedlicze 2016 w Kolarstwie Górskim w formule XC. Zawodnicy biorący udział w zawodach musieli stawić czoła ciężkiej technicznie trasie oraz słonecznej pogodzie, która nie przeszkodziła natomiast w tym, aby większość zawodników ukończyła zawody z uśmiechem na twarzy.

X jubileuszowy Ogólnopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar” rozegrano w Lelisie koło Ostrołęki w dniu 18 czerwca 2016 r. Zawody zaliczane do rankingu ogólnopolskiego ringowców były ostatnim sprawdzianem formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski.

Kultura

Z przyjemnością informujemy, że już niedługo, 2-3 lica po raz kolejny na jedlickim stadionie odbędzie się impreza kulturalna, zwana „Dniami Jedlicza”. Chcielibyśmy uczynić z tego wydarzenia wielkie święto naszej lokalnej społeczności i zapewnić wszystkim jak najwięcej atrakcji.

Województwo podkarpackie jest absolutnie wyjątkowe, a jego walory posiadają charakter unikatowy dzięki przyrodzie, krajobrazom, różnym zabytkom, licznym pałacom, dworkom, kościołom czy cerkwiom.

Oświata i wychowanie

Szkoła w Długiem została laureatem I Edycji Konkursu Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy”, organizowanego przez Organizację Odzysku S.A. REBA. Placówka odniosła sukces w grupie konkursowej "Konkurujemy jak pracowite mrówki" w kategoriach: szkoły podstawowe oraz średnia masa baterii zebrana na ucznia w województwie podkarpackim.

 

Wszystkie dzieci lubią bawić się i spotykać ze swoimi rówieśnikami. Nasze ostatnie spotkanie, które miało miejsce w Samorządowym  Przedszkolu w Jaszczwi w ramach Zielonego Przedszkola odbyło się pod hasłem „Lato tuż tuż”.

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

W dniu 1 czerwca 2016 r. zostały ogłoszone następujące konkursy na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej w Dobieszynie
2) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi
3) Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku
4) Samorządowe Przedszkole w Jedliczu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem jakiej placówki konkurs dotyczy, w terminie do 30 czerwca 2016 roku, do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze.

Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.
Treśc zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku.
Treśc zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi.
Treśc zarządzenia - PDF

Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.
Treśc zarządzenia - PDF

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.

Treśc informacji - PDF
Oświadczenia - DOC

Z urzędu

Zostało zakończone postępowanie toczone na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie w przedmiocie zmiany koncesji nr 55/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Treść obwieszczenia - PDF

W dniu 20 czerwca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla planowanego przedwsięzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznej przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami".

Treść obwieszczenia - PDF

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w wypoczynku letnim, finansowanym przez Gminę Jedlicze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2016 r.

Do letniego wypoczynku zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku szkolnym od 7 do 17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, niepełnych, wielodzietnych, ubogich. Rodziny dzieci powinny korzystać z pomocy GOPS-u w Jedliczu.

Pierwszeństwo mają dzieci, które w ubiegłym roku nie korzystały z takiej formy wypoczynku.

Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na kolonię jest zamieszkanie na terenie Gminy Jedlicze. Kolonia odbędzie się w terminie od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2016 r. Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Bałtyk” w Krynicy Morskiej.

Do dnia 5 lipca br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 3, rodzice lub opiekunowie mogą zgłaszać chętne do wyjazdu dzieci.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz pod numerem tel. 13 44 847 20.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.01.2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowowych.

Treść zarządzenia: PDF

Podatki i opłaty lokalne 2016 - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe. Czytaj dalej
 
Deklaracje do pobrania:
 
Formularze informacji:
 
Uchwały:

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
 
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
02.07.2016 - 09:00 - Turniej tenisa ziemnego

Kamerka internetowa

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl